แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome
ผู้ใช้งาน login ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน ทั้ง Username และ Password
โดยสามารถเปลี่ยน Password ได้เมื่อ login เข้าสู่ระบบ